Konstspråk

Termen ”konstspråk” är ett teleskopord som betyder ”konstgjort språk”, och det är precis det som konstspråk är: de är konstgjorda språk. Den engelska termen för detta fenomen är conlang.

Konstspråk skiljer sig från naturliga (eller etniska) språk i det att konstspråk alltid (eller i alla fall nästan alltid) är en medveten skapelse av en person – eller en grupp människor, vilket är fallet med kollaborativa konstspråk – och inte något som utvecklats naturligt. Konstspråk skapas av en mängd olika anledningar. Några av de vanligaste anledningarna är: av artistiska eller estetiska skäl; för användning i en fiktiv värld; av experimentella skäl; eller för att underlätta internationell kommunikation. Konstspråk som tillhör den sista kategorin kallas ofta ”hjälpspråk” (eller ”planspråk”, som ibland används synonymt med konstspråk i allmänhet), och är ofta ganska annorlunda jämfört med artistiska konstspråk: hjälpspråk formges i huvudsak med logik och funktion i tankarna, och ska vara lätta att lära för en internationell publik (de som är bra designade, i alla fall), medan artistiska konstspråk helt enkelt skapas för att vara vackra och inte nödvändigtvis logiska, lättlärda eller ens särskilt användbara.

Bland de mest välkända konstspråken finns Tolkiens språk, särskilt de alviska – quenya och sindarin i synnerhet – vilka skapades för att vara både naturalistiska och vackra; de är dessutom del av en fiktiv värld som kallas Arda. Vidare finns även Marc Okrands klingonska som är särskilt utformat för att verka ”utomjordiskt”. Andra kända (eller halvkända (eller nästintill okända)) språk är Zamenhofs esperanto, som nog är det mest omtalade (och mest talade) hjälpspråket i världen; och John Quijadas ithkuil, som antagligen är det ovanligaste och mest esoteriska språk jag någonsin hört talas om.

För de flesta conlangers – den engelska termen för sådana som skapar egna språk – är det ett livslångt projekt att skapa ett helt språk. Jag har märkt att konstspråk förändras och växer i takt med sina skapare: grammatiska finesser läggs till, tas bort eller förbättras på något sätt; fonologin och ortografin kanske ändras och raffineras; och ord läggs ständigt till i språkets vokabulär. Trots det anser många conlangers att deras språk är ”färdiga” åtminstone till viss del.

Vilka språk har du skapat?

Jag behöver nog inte nämna det egentligen, men jag är givetvis en conlanger. Att skapa språk är en av mina huvudhobbier – tillsammans med en massa andra saker. På den här webbsajten finns än så länge endast ett av mina språk dokumenterat. Fler kommer att tillkomma inom en förhoppningsvis relativt snar framtid.

För närvarande finns dessa sidor endast på engelska. De kanske översätts nån dag, men just nu är det helt enkelt alldeles för mycket.

Du kan se fram emot att få läsa om ytterligare två språk, vid namn órheiom och qosta, samt ett fjärde språk som är så outvecklat att det inte ens har ett namn än.

Mina konstspråk är samtliga del av en mestadels odokumenterad fiktiv värld, vars namn på cenyani är Éo, som givetvis skapats av mig. Jag har tyvärr lagt ner mycket mer tid på mina språk och de folk och kulturer som talar dem, än på att utveckla den värld de talas i.